Коментарі фахівців

Коментарі фахівців: Які умови вивезення (тимчасового вивезення) домашніх тварини громадянами за межі митної території України?

Які умови вивезення (тимчасового вивезення) домашніх тварини громадянами
за межі митної території України?

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс 214.03

Коротка:

Порядок декларування товарів, що вивозяться з України залежить, зокрема, від вартості цих товарів.

Живі тварини, що вивозяться за межі митної території України, підлягають ветеринарно-санітарному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Особливості тимчасового вивезення громадянами товарів за межі митної території України визначені п. 3 частини четвертої ст. 371 та ст. 372 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями.

При цьому при здійсненні пропуску через митний кордон України товарів у порядку, передбаченому для громадян, письмовим зобов’язанням про зворотне ввезення товарів необхідно вважати відповідний запис, вчинений громадянином у митній декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, у якій цим громадянином задекларовані товари, що переміщуються через митний кордон України з метою тимчасового вивезення, і завірена копія якої залишається в справах митниці ДФС.

Повна:

Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України визначені ст. 371 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями (далі – МКУ). Відповідно до положень ст. 371 МКУ порядок декларування товарів, що вивозяться з України залежить, зокрема, від вартості цих товарів.

Так, частинами першою-третьою ст. 371 МКУ встановлено наступне:

  • товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині другій ст. 371 МКУ), не підлягають письмовому декларуванню при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України;
  • товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро та на які законом встановлено вивізне мито та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний корд'н України громадянами, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами;
  • товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині четвертій ст. 371 МКУ), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України.

При цьому частиною четвертою ст. 371 МКУ визначені особливості декларування товарів, в порядку, встановленому для громадян, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що звільняються від подання документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів.

Форма митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21травня 2012 року № 431.

Форма митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 зі змінами та доповненнями.

Відповідно до Переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1031 зі змінами та доповненнями, живі тварини, що вивозяться за межі митної території України, підлягають ветеринарно-санітарному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Згідно з частиною восьмою ст. 319 МКУ митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершуються тільки після проведення встановлених законами України для кожного товару видів контролю.

Вимоги до об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що вивозяться з території України, визначені ст. 94 Закону України від 25 червня 1992 року № 2498-XII "Про ветеринарну медицину" зі змінами та доповненнями.

Особливості тимчасового вивезення громадянами товарів за межі митної території України визначені п. 3 частини четвертої ст. 371 та ст. 372 МКУ.

Так, зобов’язання щодо зворотного ввезення товарів, які тимчасово вивозяться за межі митної території України і сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, може надаватися за бажанням громадянина.

Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що тимчасово вивозяться громадянами за межі митної території України під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.

При цьому при здійсненні пропуску через митний кордон України товарів у порядку, передбаченому для громадян, письмовим зобов’язанням про зворотне ввезення/ товарів необхідно вважати відповідний запис, вчинений громадянином у митній декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, у якій цим громадянином задекларовані товари, що переміщуються через митний кордон України з метою тимчасового вивезення, і завірена копія якої залишається в справах митниці ДФС.

З інформаційних ресурсів Інтернету: http://zir.sfs.gov.ua